Ogłoszenia 26.08.2018

26 VIII Uroczystość NMP Częstochowskiej
1. Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, czczonej jako Królowa Polski i główna Patronka naszego narodu, skłania nasze serca ku jeszcze większemu zawierzeniu Jej naszych losów. Wsłuchani w słowa Maryi: uczyńcie wszystko, co wam mówi mój Syn, starajmy się wiernie wypełnić Jej wskazania.
2. W tym tygodniu przypada I-sza sobota miesiąca, zmiana tajemnic żywego różańca po Mszy Świętej o 7.30 i adoracja Najświętszego Sakramentu pod kierunkiem Odnowy w Duchu Świętym.
3. Kończy się czas letnich wakacji dla dzieci i młodzieży. Od przyszłej niedzieli powracamy do stałych godzin Eucharystii, czyli 8.00; 10.00; 11.30 dzieci; 13.00 dożynki pod kierunkiem i przewodnictwem rolników oraz mieszkańców Tobolic i Korczak. Ostatnia Msza św. o 17.00.
4. W ubiegłą niedzielę 19-tego sierpnia br. miały miejsce uroczystości patriotyczne w hołdzie Marynarzom i Ułanom poległym w 1920 roku na naszej ziemi pod przewodnictwem Ks. Bpa Tadeusza Bronakowskiego. W tym miejscu pragnę gorąco podziękować za daleko idącą pomoc w organizacji:
– p. Rycharskiemu za dar chleba
– p. Bałazym za wędliny
– pracownikom Gimnazjum w Rzekuniu za podjęcie gości
– pracownikom Gminy Rzekuń, Radnym, Starostwu w Ostrołęce, Prezydentowi Miasta, Pocztom Sztandarowym
– pracownikom kościelnym oraz ludziom dobrej woli
– za udział parafianom
5. W tym tygodniu patronują nam:
– 27 VIII św. Monika
– 28 VIII św. Augustyn
– 29 VIII św. Jan Chrzciciel