Ogłoszenia 25.11.2018

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 25 listopada 2018

1. Pan Jezus w godzinie swojej męki przyznaje, że jest Królem. Jego królestwo nie jest z tego świata. Bóg Ojciec powierzył Mu wieczne królowanie, a On zaprasza nas do uczestnictwa w Jego królestwie.

2. Rozpoczęliśmy sezon grzewczy. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary, które przeznaczamy na ten cel.

3. Są jeszcze do nabycia świece caritas „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” w kruchcie kościoła.

4. W pierwszą sobotę grudnia nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi odprawimy o godz. 7.00 i 7.30 ze zmianą tajemnic różańcowych.

5. Za tydzień rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i okres Adwentu – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Za tydzień będziemy gościli ks. Rektora WSD w Łomży Ks. Zbigniewa Skuza. Niedziela seminaryjna, z tej racji ofiary będziemy składać na WSD.

6. Niech Chrystus króluje w sercach solenizantów i jubilatów tego tygodnia.

7. Opłatki będą roznoszone w następującej kolejności:

   • wtorek godz. 15.00 – ul. Ks. Skłodowskiego, Jana Pawła II i Nowa

   • środa godz. 15.00 – Porzeczkowa i Agrestowa

   • czwartek godz. 15.00 – ul. Ogrodowa i Jaśminowa

 •  Piątek godz. 15.00 – ul. Słowackiego i Mickiewicza
   • sobota godz. 9.00 Kolonie Czarnowiec

8. Z naszego grona parafialnego odszedł:

– Marek Dziekoński, l. 62

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

 • 30 XI – św. Andrzej (I w.), Apostoł, brat św. Piotra, jeden z najbliższych uczniów Pana Jezusa, szczególnie czczony w Kościele prawosławnym.