Ogłoszenia 23.12.2018

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 23 grudnia 2018

1. Ostatnia niedziela Adwentu kieruje nasz wzrok w stronę Maryi Panny, w której życiu wypełnia się obietnica Pana Boga, złożona praojcom w wierze. Przeżywajmy nadchodzące święta z głęboką nadzieją na nowe Boże narodzenie w naszych sercach i w naszej parafialnej wspólnocie.

2. Zasiadając jutro do wigilijnej wieczerzy, pamiętajmy nie tylko o licznych świątecznych tradycjach, ale nade wszystko o wspólnej modlitwie, odczytaniu fragmentu Ewangelii oraz śpiewie kolęd.

3. Na 23.30 zapraszamy na wspólne śpiewanie kolęd i okazja do sakramentu pokuty.

4. O północy pasterka, następne msze święte w I-szy dzień świąt: 10.00; 11.30; 13.00 chrzty; 16.00 ślub; 17.00. Środa – św. Szczepana – msze święte: 8.00; 10.00; 11.30; 13.00 i 17.00. Taca przeznaczona na KUL i cele edukacyjne Msze Święte w uroczystość Bożego Narodzenia oraz w drugi dzień świąt według porządku niedzielnego.

5. W czwartek, w święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty.

6. W piątek, w święto Młodzianów, męczenników z Betlejem.

7. Drogim solenizantom i jubilatom życzymy pokoju serca i wszelkiego błogosławieństwa.

W tym tygodniu patronujĄ nam:

  • 26 XII – św. Szczepan (I w.), diakon Kościoła w Jerozolimie i pierwszy męczennik chrześcijański,

  • 27 XII – św. Jan, Apostoł i Ewangelista, jedyny z grona Dwunastu, który nie poniósł śmierci męczeńskiej i do końca długiego życia świadczył o Chrystusie,

  • 28 XII – święci Młodziankowie, dzieci okrutnie zamordowane z rozkazu Heroda, pragnącego zabić narodzonego Jezusa.