Ogłoszenia 03.03.2019

ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 3 marca 2019

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień modlitw o trzeźwość narodu. To szczególny czas duchowego wsparcia wszystkich zmagających się z problemem uzależnienia oraz modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i parafii.

2. Modlitwa o łaskę trzeźwości przez cały tydzień podczas Mszy Świętych o godz. (…).

3. Dnia 6 marca rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze Święte w Środę Popielcową o godz. 7.00; 10.00 i 18.00. Zachęcamy wiernych do przeżywania tego dnia w duchu pokuty. Przypominamy, że wierni między 18. a 60. rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, są zobowiązani do zachowania postu ścisłego, który pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

4. W środę rozpoczynamy także dni modlitwy o ducha pokuty. Prośmy w osobistej modlitwie o błogosławione owoce wielkopostnej przemiany w naszym życiu osobistym, rodzinnym, parafialnym i narodowym.

5. Od piątku rozpoczynamy sprawowanie nabożeństw Drogi krzyżowej. Do rozważania wydarzeń z ostatnich godzin Chrystusa zapraszamy o godz. 16.30. W poszczególne piątki prosimy, aby Drogę Krzyżową przygotowały wspólnoty działające w naszej parafii.

6. W przyszłą, pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczniemy odprawianie Gorzkich żali. Nabożeństwa z kazaniem pasyjnym będą sprawowane o godz. 13.00.

7. W przyszłą niedzielę po mszy i nabożeństwie o 13.00 spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Polskich Kolejarzy i Środowiska Kolejarskiego.

8. Rekolekcje wielkopostne w tym roku planowane są na 7, 8, 9 kwietnia, które poprowadzi Ks. dr Marcin Roszkowski z Tykocina. Proszę zgłaszać chorych i starszych, których odwiedzimy w czasie rekolekcji z Komunią Wielkanocną.

9. Dnia 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Do modlitwy w ich intencji zapraszamy podczas wieczornej Mszy Świętej.

10. Wszystkim jubilatom, solenizantom i paniom z okazji ich święta składamy serdeczne życzenia.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

  • 4 III – św. Kazimierz Królewicz (1458-1484), główny patron Litwy i młodzieży litewskiej.