Ogłoszenia 15.09.2019

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 15 września 2019

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.

2. Kościół przeżywa dzisiaj dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów. Wychodząc z kościoła starajmy się wesprzeć swoim groszem złożonym do puszki Diecezjalne Radio Nadzieja oraz sięgnąć po prasę katolicką.

3. Na szczególny dzień modlitwy w intencji dzieci i młodzieży zapraszamy w święto św. Stanisława Kostki w środę 18 września o godz. 17.00.

4. Dnia 17 września przypada kolejna rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. Wspominamy wszystkich poległych, na wschodzie deportowanych i zamęczonych na Syberii i w innych miejscach kaźni. Prośmy Miłosiernego Boga o pokój i zgodę między narodami.

5. W nowym roku duszpasterskim rozpoczynamy przygotowania do sakramentów I Komunii św. i bierzmowania. Deklaracje przyjęcia dziecka do sakramentu bierzmowania są na stoliku pod chórem, proszę je wypełnić i do końca września przynieść do zakrystii.

6. 4-5-6 października organizowana jest pielgrzymka w góry świętokrzyskie. Program szczegółowy pielgrzymki jest na stoliku pod chórem lub w zakrystii, zapisy do 22 września.

7. Wszystkich solenizantów i jubilatów zapewniamy o modlitewnej pamięci i składamy najlepsze życzenia.

8. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności

  • + Władysława Wasilewska l.91

  • + Irena Florczykowska l. 87 z Zabiela

  • + Halina Teresa Laskowska Wieczny odpoczynek…

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 16 IX – św. Korneliusz (zm. ok. 253), papież, i św. Cyprian (210-258), biskup,
  • 18 IX – św. Stanisław Kostka (1550-1568), młody polski jezuita, patron polskiej młodzieży,

  • 20 IX – święci Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze, męczennicy Kościoła koreańskiego z lat 1839-1867,

  • 21 IX – św. Mateusz (I w.), Apostoł i Ewangelista, świadek Chrystusa w Etiopii.