Ogłoszenia 08.12.2019

NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY 8 grudnia 2019

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU

1. Mimo przypadającej dziś drugiej niedzieli Adwentu, zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego, w Kościele w Polsce obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która przypada 8 grudnia. Wyraża ona wiarę Kościoła w to, że Maryja, wybrana na matkę Syna Bożego, jako jedyna z ludzi została poczęta i urodziła się bez zmazy grzechu pierworodnego. Ta wiara zawsze towarzyszyła wierzącym i przejawiała się w różny sposób, np. w naszej polskiej tradycji w tak chętnie śpiewanych „Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”.

2. Dzisiejsza niedziela jest jednocześnie szczególnym – już dwudziestym z kolei – Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Do puszek przed kościołem składamy ofiary na pomoc Kościołowi w byłych krajach Związku Sowieckiego. Dziś gościmy Siostry Służki ze świetlicy środowiskowej „Iskierka” w Myszyńcu, które rozprowadzają ozdoby Bożonarodzeniowe wykonane własnoręcznie przez podopiecznych świetlicy.

3. W tych dniach wspominamy bolesne doświadczenia z naszej najnowszej historii (13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny, a 16 grudnia tego roku dokonano pacyfikacji kopalni „Wujek” na Śląsku). Święty Jan Paweł II ciągle przypominał: „[…] ogromna jest cena, jaką zapłacił naród polski za niepodległość, za prawo do istnienia jako państwo. Przechowujmy w sercach tę świadomość i niech ona stanie się zachętą do głębokiej refleksji o Polsce, nad tym, jaką była, jaką jest i jaką powinna być”.

4. Rekolekcje adwentowe w dniach 15-16-17 grudnia. Rekolekcjom przewodniczy Ks. dr Wojciech Rzepa. Do sakramentu pokuty zapraszamy w poniedziałek i wtorek. Niedzielę pozostawmy sobie na zrobienie rachunku sumienia w oparciu o książęczkę do nabożeństwa. Chorych, starszych, których trzeba odwiedzić z sakramentami prosimy zgłaszać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

5. W sobotę o godz. 9.00 zapraszamy panie z Ław do sprzątania kościoła.

6. Opłatki będą roznoszone w następującej kolejności:

  • wtorek – 15.00 – ul. Agrestowa, Porzeczkowa i Polna

  • środa – 15.00 – ul. Nowa i Szkolna

  • czwartek – 15.00 – ul. Miła, Sportowa i Jana Pawła II

  • piątek – 15.00 – ul. Radosna i Szkolna

  • sobota – 9.00 – ul. Kolejowa, Żeromskiego i ciąg dalszy Tobolice

7. Z naszego grona parafialnego Pan Bóg odeszła:

– śp. Zofia Łada, l.96 z Gowork

W tym tygodniu patronują nam:

  • 13 XII – św. Łucja, dziewica i męczennica, która oddała życie w obronie wiary ok. 304 roku w Syrakuzach na Sycylii, patronka ociemniałych.

  • 14 XII – św. Jan od Krzyża, karmelita, żyjący w latach 1542-1591, jeden z największych mistyków i teologów duchowości, doktor Kościoła.