Ogłoszenia 29.03.2020

Poniedziałek i wtorek msze św.o 9.00; 11.30; 16.00 i 18.30 – zapraszamy na te msze tych. którzy zamawiali intencje.

W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca z udziałem wiernych tak jak mówią przepisy sanitarne.

Zapraszamy do sprzątania kościoła Panie z Czarnowca 4 kwietnia 2020 o godz. 9.30

Odeszła po wieczną nagrodę śp. Henryka Ciborowska l.85 z Zabiela