Zmarł ks. prał. Piotr Łada emerytowany proboszcz parafii w Kuczynie i Rzekuniu

Dzisiaj po nagrodę życia wiecznego odszedł do Pana w wieku 92 lat i 66 roku posługi kapłańskiej ks. prał. Piotr Łada, emerytowany kapłan Diecezji Łomżyńskiej, wieloletni proboszcz parafii w Kuczynie i Rzekuniu

Ks. prał. Piotr Łada urodził się 29 stycznia 1929 w Jakaci Starej par. Śniadowo. Święcenia kapłańskie przyjął 3 lipca 1955 w Łomża z rąk bpa Czesława Falkowskiego. Po święceniach podjął pracę jako wikariusz w parafiach: Szczepankowo (1955-1956); Mały Płock (1956-1958); Lipsk (1958-1959); Kulesze Kościelne (1959-1964) Lipniki z siedzibą w Czarni k. Lipnik (1964-1970); Kuczyn (1970-1971). 24 lipca 1971 roku biskup powierzył ks. Piotrowi funkcję proboszcza parafii Kuczyn, którą sprawował do 19 czerwca 1980 kiedy to został wikariuszem adiutorem, a następnie wikariuszem ekonomem parafii Rzekuń. 15 grudnia 1981 biskup powołał ks. Ładę na funkcję proboszcza parafii Rzekuń, którą pełnił do momentu przejścia na emeryturę 31 lipca 2004 roku. W latach 1998-1998 ks. Łada był też wicedziekanem dekanatu Ostrołęka, a w latach 1998-2004 dziekanem dekanatu Rzekuń.

W dowód wdzięczności ks. Łada został nagrodzony przez bpa Mikołaja Sasinowskiego w 1981 roku tytułem kanonika honorowego Kapituły Katedralnej Łomżyńskiej, a 10 listopada 1993 otrzymał tytuł kapelan Jego Świątobliwości.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w następującym porządku:

Dnia 5 marca br. (piątek) od godz. 18.00 do godz. 20.00 wystawienie ciała w kaplicy pw. św. Józefa w Domu Pogrzebowym Marczyk przy ul. Przykoszarowej 22 A.

Dnia 6 marca br. (sobota) o godz. 11.30 wystawienie ciała w kaplicy przykościelnej w Śniadowie. O godz. 14.00 Msza św. w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Śniadowie pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego.

Po Mszy św. pogrzebowej trumna z ciałem śp. Ks. Prałata Piotra Łady zostanie złożona na cmentarzu parafialnym w Śniadowie.

Śp. Księdza Prałata Piotra Ładę polecamy Miłosierdziu Bożemu i prosimy kapłanów oraz wiernych o modlitwę w Jego intencji.

„Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…”