Ogłoszenia związane z Celebracją Triduum Paschalnego 2021

 1. Zgodnie z nowymi przepisami od 27 marca br. udział w uroczystościach kościelnych możliwy jest przy zachowaniu limitu osób przebywających
   w świątyni do 1 na każde 20 metrów kwadratowych powierzchni. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz obowiązek zachowania 1,5 metra odległości od innych osób. W naszym kościele może przybywać jednocześnie 90 osób.
 2. Wielki Czwartek (1.04.2021) pamiątka ustanowienia Eucharystii
  i kapłaństwa. Uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 17.00.

Od godz. 16.30 możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.
Po zakończeniu Mszy Wieczerzy Pańskiej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji . Adoracja Jezusa Eucharystycznego w ołtarzu adoracji do godz. 22.00.

 •  Wielki Piątek (2.04.2021) dzień męki i śmierci Jezusa na krzyżu, tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. Obowiązuje post ścisły. 

O godz. 16.30 Nabożeństwo Drogi krzyżowej i możliwość skorzystania 
z sakramentu pokuty. Liturgia Męki Pańskiej o godz. 17.00.

Z racji pandemii na Liturgię Wielkiego Piątku przynosimy ze sobą krzyże, które mamy w domach i które ucałujemy na znak czci dla Jezusa ukrzyżowanego.  Podczas Liturgii Męki Pańskiej będą zbierane ofiary na tace przeznaczone  na utrzymanie miejsc świętych w Jerozolimie. Po zakończonej Liturgii przeniesienie Najświętszy Sakramentu do Grobu Pańskiego.  Adoracja Pana Jezusa w Grobie Pańskim do godz. 23.00;

 • Wielka Sobota (3.02.2021) –  dzień adoracji Jezusa Eucharystycznego w Grobie Pańskim.
  Z racji pandemii błogosławieństwo pokarmów odbędzie się przed kościołem w Rzekuniu o godz. 9.00; 10.00; 13.00 i 15.00 z zachowaniem przepisów sanitarnych. Prosimy, aby wraz z pokarmami w koszykach przynieść także wodę
  w naczyniach do poświęcenia.

Na wioskach poświecenie pokarmów od godz. 10.00

 1. Trasa: Drwęcz, Daniszewo, Tobolice, Korczaki, Czarnowiec.
 2. Trasa: Janochy, Susk Nowy, Susk Stary, Zabiele, Ławy i Goworki.

Celebrę Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 19.00 od poświęcenia ognia.  Adoracja Jezusa Eucharystycznego po zakończonej Liturgii Wigilii Paschalnej do godz. 23.00.

 • W Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (4.04.2021) biciem dzwonów oznajmimy światu, że Jezus Zmartwychwstał. Tradycyjnej procesji rezurekcyjnej nie będzie.  O godz. 5.00 rano wznowienie Adoracji Najświętszego Sakramentu. O godz. 6.00 zakończenie adoracji błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem   i Uroczysta Msza Święta rezurekcyjna.

Kolejne Msze święte w Niedziele Zmartwychwstania o godz. 10.00; 11.30; 13.00 i 17.00.