Ogłoszenia 2.04.2023 rok – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

 1. Zapowiedzi. Grzegorz Laskowski, kawaler parafii Obierwia i Alicja Dykty, panna parafii Rzekuń, zapowiedź II; Kamil Nalewajk, kawaler parafii Nawiedzenia NMP w Ostrołęce i Natalia Kubeł panna parafii Rzekuń, zapowiedź I.
 2. Dzisiejszą Niedzielą Palmową rozpoczynamy liturgiczne obchody Wielkiego Tygodnia a w nim Świętego Triduum Paschalnego. W Wielkim Tygodniu rozważamy Mękę Chrystusa, rozpoczynając od Jego mesjańskiego wjazdu do Jerozolimy.
 3. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.00 ostatnie w tym roku Nabożeństwo Gorzkich Żali połączone z procesją eucharystyczną.
 4. W Wielki Czwartek 6 kwietnia nie będzie już Mszy św. o godz. 7.00. Zapraszamy na Mszę św. Wieczerzy Pańskiej sprawowaną w tym dniu o godz. 17.00. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej wspominamy pamiątkę ustanowienia przez Chrystusa w Wieczerniku sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. W Wielki Czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00.
 5. W Wielki Piątek przeżywamy pamiątkę męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Jest to jedyny dzień w ciągu roku, kiedy nie sprawuje się Mszy św. na pamiątkę ofiary Jezusa na krzyżu. Zapraszamy na Nabożeństwo Adoracji Krzyża o godz. 17.00. W tym dniu wszystkich wiernych od 18-go do 60-go roku życia obowiązuję post ścisły, tzn. post jakościowy, polegający na powstrzymaniu się od spożywania pokarmów mięsnych i post ilościowy, czyli chodzi o ograniczenie posiłków do trzech w ciągu tego dnia. Przy czym, tylko jeden posiłek może być spożyty do syta a dwa pozostałe skromnie, aby zaspokoić uczucia głodu.
 1. Za udział w nabożeństwie można uzyskać odpust zupełny. Ofiary składane podczas adoracji krzyża są przeznaczone na utrzymanie Grobu Pańskiego i innych miejsc świętych w Jerozolimie.
 2. W Wielki Piątek po Nabożeństwie Adoracji Krzyża zapraszamy do wzięcia udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej ulicami Rzekunia, oczywiście jeśli pogoda nam na to pozwoli. Jeśli nie, to Droga Krzyżowa odbędzie się w kościele. Trasa Drogi Krzyżowej przebiegać będzie tak, jak trasa procesji Bożego Ciała. A zatem wyjdziemy z kościoła na ulicę Kościuszki i udamy się w prawo do ronda na ul. Mazowiecką, następnie skręcimy w ulicę Miłą a następnie w ulicę Szkolną, przy szkole podstawowej skręcimy na ul. Słowackiego i w ten sposób zatoczymy koło wracając do kościoła. Bardzo proszę strażaków o zabezpieczenie trasy Drogi Krzyżowej. W Wielki Piątek adoracja w Grobie Pańskim do godz.22.00.
 3. W Wielką Sobotę błogosławimy pokarmy na stół wielkanocny. Błogosławieństwo pokarmów w Rzekuniu odbędzie się w kościele o godz. 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; i 13.00. W pozostałych miejscowościach w następującej kolejności:

pierwszy z księży od godz. 9.00 rozpocznie od Drwęczy, następnie Daniszewo, Tobolice, Czarnowiec i Korczaki, w tych miejscach co w latach ubiegłych.

drugi z księży od godz. 9.00 rozpocznie od Janoch, a następnie Susk Nowy, Susk Stary, Zabiele, Ławy i Goworki, również w tych miejscach co w latach ubiegłych.

 1. Liturgię Wielkiej Soboty rozpoczniemy o godz. 19.00 poświęceniem ognia przed kościołem. Zwyczajem lat ubiegłych bardzo proszę strażaków o przygotowanie ogniska przed kościołem i dopilnowanie go, aby nie doszło do zaprószenia. Na liturgię Wielkiej Soboty bardzo proszę zabrać ze sobą świece potrzebne na liturgię odnowienia naszych przyrzeczeń chrzcielnych. Adoracja Najświętszego Sakramentu pod opieką strażaków i ułanów aż do Mszy św. Rezurekcyjnej.
 2. A za tydzień w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego porządek Mszy św. przedstawia się następująco: Rezurekcja z procesją wokół kościoła o godz. 6.00, następnie o godz. 10.00; 12.00 i 17.00.
 3. Dziękuję ofiarodawcom składającym swoje ofiary na potrzeby kościoła i na kwiaty do Grobu Pańskiego.
 4. Spotkanie ministrantów – służby ołtarza z ks. Bartłomiejem odbędzie się w Wielki Piątek o godz. 9.30.
 5. Wszystkim dziękuję za przybycie na Mszę świętą i za wspólną modlitwę. Boże błogosławieństwo niech nas umocni na naszej wielkopostnej drodze. Z Panem Bogiem!