23.04.2023 III Niedziela Wielkanocna

  1. Zapowiedzi przedmałżeńskie. Kacper Szymon Rybicki, kawaler z parafii Rzekuń i Klaudia Maria Pieńkos, panna z parafii w Adamowiźnie. Zapowiedź I. Jarosław Namiotko i Elżbieta Radziwon, oboje stanu wolnego i oboje z parafii Rzekuń. Zapowiedź I.
  2. W dzisiejszą niedzielę ofiary składane na tacę przeznaczone są na potrzeby WSD w Łomży, czyli uczelni wyższej kształcącej przyszłych księży. Dziękujemy księdzu klerykowi za przybycie do naszej parafii i skierowane do nas słowa homilii.
  3. Od jutra do środy włącznie w naszej parafii trwać będzie adoracja Najświętszego Sakramentu z racji rozpoczynającego się tzw. Czterdziesto – godzinnego Nabożeństwa. Przez cały rok w całej naszej diecezji trwa nieustannie adoracja Najświętszego Sakramentu, adoracja, którą podejmują poszczególne parafie. I właśnie na te najbliższe trzy dni adoracja przypada na parafię Rzekuń. Dlatego bardzo proszę o zorganizowanie tej adoracji. I tak, w poniedziałek proszę aby adorację podjęła Odnowa w Duchu Świętym „Stół Pański”, we wtorek proszę aby adorację podjęły Gloriosa Trinita i Kościół Domowy, a w środę proszę aby adorację podjęły Koła Żywego Różańca. Adoracje trwać będzie od zakończenia porannej Mszy świętej, czyli od 7.30 aż do rozpoczęcia Mszy świętej popołudniowej czyli do godziny 17.00. Oczywiście poza wtorkiem, ponieważ jak wiemy w każdy wtorek w naszym kościele ma miejsce adoracja, którą podejmuje ks. Tomasz z Gloriosą Trynita, a która trwa do godz. 21.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wstąpienia w te dni choćby na chwilę do naszego kościoła i pomodlenia się przed Panem Jezusem Eucharystycznym.
  4. Naszych sołtysów bardzo proszę o ustalenie z księżmi terminów poświęcenia pól w naszych miejscowościach w tym roku. Można to zrobić w zakrystii po Mszy świętej bądź w kancelarii parafialnej.
  5. Dzisiaj po Mszy świętej o godz. 12.00 senator, pan Robert Mamontow zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie w salce Caritasu w starej drewnianej plebani.
  6. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom składającym swoje ofiary na potrzeby kościoła.
  7. Pomódlmy się za zmarłego śp. Przemysława Łukasza Dudziak l. 29 z Czarnowca , którego w tym tygodniu pochowaliśmy na cmentarzu. W jego intencji: Wieczny odpoczynek…

Dziękuję wszystkim za przybycie na Mszę świętą i wspólną modlitwę. Dzisiaj po każdej Mszy świętej wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Stół Pański” rozdaje na małych karteczkach fragmenty Pisma Świętego, które jest Słowem Bożym, jakie Bóg do nas kieruje. Jest to powtarzający się co roku bardzo piękny zwyczaj. Dlatego wychodząc ze świątyni, niech każdy z nas weźmie ze sobą taką karteczkę wylosowaną przez siebie i odczyta co Pan Bóg ma nam do powiedzenia. Nie obawiajmy się tego i życzę wszystkim, żeby to było słowo pocieszenia, umocnienia w wierze, ugruntowania zaufania do Boga, wskazujące nam drogę i ukazujące wielką miłość Boga do każdego z nas. A wszystkim solenizantom: Wojciechom, Jurkom, Markom i Katarzynom składamy już dzisiaj najserdeczniejsze życzenia. Z Panem Bogiem!