Duszpasterze

Księża posługujący w Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu

Proboszcz:

  • ks. kan. ppłk Jan Mrowca

Wikariusze:

  • ks. mgr Artur Rostkowski
  • ks. mgr Tomasz Święciński

Senior:

  • ks. prał. Piotr Łada