11.02.2024 VI Niedziela zw B

  1. W dzisiejszą niedzielę 11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego. W swoich modlitwach pamiętajmy o chorych, cierpiących, osamotnionych i przebywających w szpitalach a także o pracownikach służby zdrowia, naszych lekarzach i pielęgniarkach, o wszystkich, którzy spieszą z pomocą ludziom chorym. Na zakończenie każdej Mszy świętej udzielamy sakramentu namaszczenia czyli sakramentu umocnienia w znoszeniu, przeżywaniu choroby i cierpienia.

04.02.2024 V Niedziela zw B

  1. W najbliższą niedzielę 11 lutego będziemy obchodzili Światowy Dzień Chorego. W tym dniu pamiętajmy o chorych, cierpiących, osamotnionych i przebywających w szpitalach a także o pracownikach służby zdrowia, naszych lekarzach i pielęgniarkach, o wszystkich, którzy spieszą z pomocą ludziom chorym. Na zakończenie każdej Mszy świętej, po Komunii świętej, kapłani będą udzielać sakramentu namaszczenia czyli sakramentu umocnienia w znoszeniu, przeżywaniu choroby i cierpienia.

28.01.2024 IV Niedziela zw B

  1. Na samym początku chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przeżywanie uroczystości odpustowej w naszej parafii z racji Święta Nawrócenia Św. Pawła Apostoła a zwłaszcza wszystkim uczestnikom procesji odpustowej.

21.01.2024 III Niedziela zw B

  1. W dzisiejszą niedzielę tzw. Niedzielę Słowa Bożego przeżywamy uroczystość odpustową naszej parafii z racji Święta Nawrócenia Św. Pawła Apostoła, które przypada na najbliższy czwartek 25 stycznia. Dziękuję ks. prof. Andrzejowi za poprowadzenie dzisiejszej uroczystości i za głoszone nam dzisiaj słowa homilii.

14.01.2024 II Niedziela zwykła B

  1. Jeśli ktoś z Państwa nie ma jeszcze kredy poświęconej w Uroczystość Objawienia Pańskiego, kredy którą na drzwiach naszych domów wypisujemy pierwsze litery imion trzech króli, to mogą ją państwo otrzymać w zakrystii u Pana Ryszarda, naszego kościelnego.
  2. 25 stycznia we czwartek następnego tygodnia, w liturgii Kościoła obchodzimy Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła. Jest to jednocześnie uroczystość odpustowa naszej parafii.

06.01.2024 Uroczystość Objawienia Pańskiego B


  1. W dzisiejszą Uroczystość Objawienia Pańskiego tradycyjnie nazywaną Uroczystością Trzech Króli przypada Pierwsza Sobota miesiąca. W związku z tym po Mszy świętej o godz. 8.00, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie wspólnie odmówimy Różaniec. Główna intencja to modlitwa o pokój na świecie, w naszej ojczyźnie i w naszych rodzinach.

25.12.2023 Boże Narodzenie B

  1. Dzisiejszą wieczerzą wigilijną i Pasterką rozpoczynamy uroczyste i radosne przeżywanie Świąt Bożego narodzenia, czyli pamiątkę przyjścia na świat Syna Bożego w ludzkim ciele dla zbawienia wszystkich ludzi. „Dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan”, „A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami”, jak śpiewamy w kolędach.

24.12.2023 IV Niedziela Adwentu B

1.    Dzisiejsza IV Niedziela Adwentu jest jednocześnie dniem wigilijnym. Dzisiaj Msze święte sprawujemy o godz. 8.00; 10.00 i 12.00. Nie będzie Mszy o godz. 17.00, ponieważ jest to czas wieczerzy wigilijnej i wszyscy z najbliższymi zasiądziemy do stołu spożywając wigilijne potrawy, łamiąc się opłatkiem, składając sobie najserdeczniejsze życzenia i śpiewając kolędy.

17-12-2023 III Niedziela Adwentu B

  1. Przeżywamy III niedzielę tegorocznego Adwentu, którą nazywamy niedzielą Gaudete, co oznacza „Radujcie się, bo Pan jest już blisko”. Ta niedziela tradycyjnie, jak co roku, rozpoczyna nasze trzydniowe rekolekcje Adwentowe. Dzisiaj porządek Mszy świętych jak w każdą niedzielę. Natomiast jutro w poniedziałek i we wtorek o godz. 7.00; 10.00; 12.00; 16.00 i 18.00 z udziałem dzieci. 
  2. Bardzo proszę zgłaszać osoby chore i pozostające w domu, do odwiedzin z Komunią świętą przez księży z racji rekolekcji i z racji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.